postorder brudkupong

Begransa Facebook-vanner som ser de gallande Tinder

Begransa Facebook-vanner som ser de gallande Tinder

Tweak Your Tinder Installningar

Darfor att stanga av Tinder sallskaplig, skrida mo dina Tinder-installningar och vrid vaxeln till Show Me On Tinder Social . Det har kommer att avstyra Facebook-vanner a att losk dej villig Tinder. Du kommer emellertid icke bliv inbjuden ut lokalt heller. Morsning korsning, icke genom Tinder.

Ni kan icke enkelt limit vilka Facebook-vanner ni titta gallande Tinder, fran Tinder synvinke befinner si det allting alternativt inget. Skad Facebook kan reducera vilka kompisa som ser att n anvander saken da narvarande appen.

Ga till dina Facebook-program installningar via lanken a vanster part av din newsfeed, klicka sedan kungen Installningar . Alternativt bringa saken da igeno Installningar sam darnast Apps . Klicka darpa gallande penna nar n svavar over ikonen Tinder.

Pro det ett, byta App-synlighet mo blott mej . Detta kommer inte att byta skepnad nagot i Tinder, andock det kommer att avstyra Facebook fran att informera stav folk gallande Facebook att n anvander Tinder. Sam det befinner si nagot.

Nago annan halva behandling

Darnast befinner sig det genomforbart igeno dessa installningar att limit den information ni skanke mot Tinder forsavitt din Vanner forteckning. Avmarkera enbart det borgerlig faltet intill Vantelista. Dessvarre, eftertradande passag n loggar in i Tinder kommer det att padyvla de att bidraga det tillstandet ater till do. Sa detta befinner sig bara nago kortlivad behandling.

I nagon idealisk varld skulle det ocksa befinna till fyllest, andock eftersom dina vanner samt skanke Tinder avta Facebook-data, kanner till Tinder att ni befinner sig kompisa anda. Om ni ej forandra ett attityd, odla befinner si det.

Begransa Facebook-data sasom andra personer kan betrakta

Det finns nagon annan hejdlost angelagen attityd forut Facebook-program odl har tar ni bort spamprogram och sakerstaller appens sekretess [Weekly Facebook Tips] odl narvarand tar ni dan spamprogram och sakerstaller appens sekretess [Weekly Facebook forslag] Apps villig Facebook kan befinna enastaende, skada de kan samt befinna nagon adekvat ont i nacken. A ena sidan finns det anvandbara appar sasom Spotify eller hoppa Г¶ver till webbplatsen sasom astadkomme det lat att dela tillsammans dej itu din musik . Las mer n borde kanske byta skepnad samtidigt du befinner si arme. under listan ovanfor appar finns nago block pro “Apps Others Use”. Klicka kungen Redigera darfor at passa vilken fakta ni tillats dela tillsamman do appar saso dina kompisa anvander, till exempel Tinder.

Sjal befinner sig det enda objektet mi lamnat klickat kungen att vasnas appar veta om sjalv befinner si online eller ej, stav det kan vara anvandbart i chatprogram fran tredje andel. Annars vill sjalv ick faktiskt mina vanners spammiga spelprogram kunna jatte- ifall jag.

Stoppa dina kompisa Dela din Facebook-data

Det slut sattet att fullkomligt och hallet avsluta Facebook-vanner bruka Facebook-vanlistor forut intressen alternativt cirklar [Facebook Hack eller veckans forslag] begagna Facebook-vanlistor pro intressen eller cirklar [Facebook Hack eller veckans ledtrad] befinner sig Facebook korning du befangd? Do majoritete sasom anvander Facebook ser allmant hemmatningen i sin ofiltrerade gestaltning, vilket medfo att dom ser uppdateringar av vanner, bekanta och sidor som alla klumpade tillsamman sam visade . Las mer a att avskilja med dig fran att ni befinner si kungen sina kompisa lista tillsammans deras appar ar att avbryta allihopa appar av att anlanda at dina data. ALLA. Och det befinner si en stort steg.

Skad det kan goras. Klicka enbart kungen knappen Redigera i avsnittet Apps, Websites sam Plugins och stang av det bota igenom att kora Inaktivera plattform . Ifall du gor det kommer ni aldrig att vet logga in pa en app tillsammans Facebook aterigen (tills ni vander ifall den installningen). Sam det innefatta Tinder.

Avverka din Facebook-data fran Tinder helt

Notera att tillika i Facebooks applikationsinstallningar stav Tinder finns det e valmojlighe att kontakta utvecklarna och bedja forsavit att fa alla din Facebook-information fran Tinder fast. Det skanke dej aven en Tinder-anvandar-ID sasom du kan begagna stav denna substitution. Det har ar idealiskt va du skulle revidera ni skulle sudda ditt Tinder-konto bestaende sam ville att inte ett dyft ledtrad fran ditt konto skulle fortfara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *